ثبت نام و پرداخت وجه پیش از جلسه تعیین سطح امکان پذیر نمی‌باشد.
لطفا جهت هماهنگی ثبت نام با ادمین از طریق شماره 989371121065+ ( تلگرام و یا تماس تلفنی) تماس بگیرید.

کد دورهنام دورهمدت زمان (ساعت)روزهای برگزاریساعت برگزاریشروع دورهپایان دورهظرفیت باقیماندهشهریه (تومان)وضعیت
WB-06Writing task 221شنبه18:00-21:0022اردیبهشت 26 خرداد3.650.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
FD-05Free discussion21پنجشنبه18:00-21:0020اردیبهشت 31 خرداد3.500.000

باز شد 

ثبت نام
SP-91Speaking124دوشنبه17:00 – 21:0024 اردیبهشت 4 تیر3.750.000

باز شد

RL-41Reading-Listening28 پنجشنبه15:00-19:0020 اردیبهشت 31 خرداد4.000.000

باز شد

ثبت نام
B2-12B248دوشنبه – چهارشنبه18:00 – 21:0010 اردیبهشت 30 خرداد3.650.000

در حال تکمیل ظرفیت

SW33Sentence Writing24یکشنبه – سه شنبه18:00 – 21:009 اردیبهشت1 خرداد3.500.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
WA-02Writing Task118جمعه14:00 – 17:007 اردیبهشت11 خرداد2.850.000

در حال تکمیل ظرفیت

ثبت نام
S-90Speaking 124جمعه10:30 – 14:0031 فروردین 11 خرداد13.750.000

در حال برگزاری

ثبت نام
FD-04Free discussion21جمعه14:00 – 17:0017 فروردین28 اردیبهشت 3.500.000

در حال برگزاری

A2-07A236 یکشنبه – سه شنبه18:00 – 21:0020 اسفند 6 خرداد3.200.000

در حال برگزاری

SW32Sentence Writing24شنبه – چهارشنبه18:00 – 21:0019 اسفند1 اردیبهشت3.500.000

اتمام دوره

RL-40Reading Listening28پنجشنبه15-1917 اسفند13 اردیبهشت3.850.000

در حال برگزاری

ثبت نام
SW-31Sentence Writing24یکشبنه
سه شنبه
15:00-18:005 اسفند19 فروردین3.500.000

اتمام دوره

ثبت نام
SW-30Sentence Writing24یکشنبه – سه شنبه18-216 اسفند26 فروردین3.500.000

اتمام دوره

ثبت نام
SP-88speaking 148یکشنبه18:00-21:0022 بهمن26 فروردین 13.750.000

اتمام دوره

ثبت نام
B1-09B142شنبه – چهارشنبه18:00-21:0018 بهمن29 فروردین 3.600.000

اتمام دوره

ثبت نام
SP2-89speaking 216جمعه10:00 – 14:0015 دی 4 اسفند3.000.000

اتمام دوره

ثبت نام
RL-39Reading Listening28سه شنبه18:00-21:0014 آذر24 بهمن3.850.000

اتمام دوره

ثبت نام

course schedule

ثبت نام و پرداخت وجه پیش از جلسه تعیین سطح امکان پذیر نمی‌باشد.
لطفا جهت هماهنگی ثبت نام با ادمین مجموعه از طریق شماره 989371121065+ ( تلگرام و یا تماس تلفنی) تماس بگیرید.

CodeWorkshopDuration (Hours)DaysHoursStartFinishAvailable SeatsPrice(T)Status
S-73 (Online)Speaking 124Saturday17.30-2126 Shahrivar7 Aban2,000,000

Open

Enroll
S-69 (Online)Speaking 1 24Saturday17.30-2118 Tir29 Mordad2,000,000

In Progress

Enroll
S- 70 (Online)Speaking 216Friday
Wednesday
15-17 20.30-22.3016 Sharivar8 Mehr21,500,000

Open

Enroll
S-71 (Tehran)Speaking 124Friday10:30 - 1421 Mordad1 Mehr2,000,000

In Progress

Enroll
S-72 (Online)Speaking 124Thursday15-18.3020 Khordad31 Tir32,000,000

Open

Enroll
W-58Writing24Tuesday17-213 Khordad7 Tir2,000,000

Finished

Enroll
W-59Writing24Thursday15-192 Tir6 Mordad12,000,000

In Progress

Enroll
W-60Writing24Tuesday17-2121 Tir25 Mordad2,000,000

In Progress

Enroll
W-61Writing 24Thursday15-1913 Mordad17 Shahrivar2,000,000

Open

Enroll
SA-05Speaking Analysis37 days--TirMordad1,200,000

Open

Enroll
SW-19Sentence Writing20Sunday
Tuesday
18-20:3021 Tir16 Mordad11,200,000

In Progress

Enroll
SW-20Sentence Writing20Sunday
Tuesday
18-20:3023 Mordad15 Shahrivar1,200,000

Open

Enroll
RL-32Reading Listening28Sunday
Thursday
20.30-22.30 19-216 Mordad17 Shahrivar2,000,000

In Progress

Enroll
RL-33Reading Listening 28Sunday
Thursday
19-2113 Shahrivar28 Mehr2,000,000

Open

Enroll
FB-13Foundation 230Saturday
Wednesday
18-2122 Tir23 Mordad11,500,000

In Progress

Enroll
FA-14Founation 130Saturday
Wednesday
18-212 Shahrivar2 Mehr31,500,000

Open

Enroll
CD-02Cohesive Devices4Monday17-2116 Esfand16 Esfand200,000

Finished

Enroll
T-02Tenses4Tuesday17-2117 Esfand17 Esfand200,000

Finished

Enroll
FD-03Free Discussion20Friday

17-19.3017 Tir4 Shahrivar32,000,000

Open

Enroll
IELTS Sample Logo

تماس با ما

  • تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، پلاک 16، طبقه 3 ۰۹۳۷۱۱۲۱۰۶۵ (تماس در واتساپ یا تلگرام)
  • info@ieltssamples.com

© IELTS Sample 2019. All rights reserved.